GIP

Klassenmanagement is een organisatievorm.

Wij hebben gekozen voor het werken met het GIP model. Het GIP model staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen en kent een vaste organisatievorm. Door deze organisatievorm heeft de leerkracht meer mogelijkheden om kinderen individueel of in kleine groepjes extra hulp te bieden. Tevens verbetert de zelfstandigheid van de leerling.
Er zijn duidelijke afspraken en regels over wat kinderen zelf kunnen doen en mogen verwachten van de leerkracht