Vaklessen

Vaklessen

Gymnastiek

Alle groepen hebben 2x per week gym. De gymlessen worden door vakleerkrachten Bart Breetveld (donderdag en vrijdag) en Thijs Tjoelker (maandag en woensdag) gegeven. De kinderen hebben dan goede gymkleding nodig en sportschoenen met witte zolen. Na de gymles wordt er gedoucht, hiervoor brengen de kinderen een handdoek mee.

 

Koken en Techniek

De groepen 6A, 6B, 6/7, 7/8A, 7/8B en 7/8C hebben op dinsdag en vrijdag koken en/of techniek.
De ene helft van de groep gaat koken met de eigen groepsleerkracht en de andere helft heeft techniek van onze vakleerkracht Miranda Heemsbergen.