Schooltijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.30 uur

Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig om de kinderen daar op te vangen. Op een dag is er twee keer een kwartier pauze om buiten te spelen.
Per week wordt er 25 uur en 45 minuten lesgegeven. Ieder schooljaar wordt er minimaal 940 uur lesgegeven. Na 8 schooljaren hebben kinderen 7520 lesuren gehad.

Door vrije dagen in te roosteren zorgen we ervoor dat dit maximum aantal uren niet wordt overschreden. Voor de leerkrachten zijn dit studiedagen.