Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Absentie

Indien uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is de lessen bij te wonen, verzoeken wij u dit voor schooltijd (072-5411800) aan ons door te geven. Dit voorkomt dat er tijdens schooltijd navraag gedaan moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw kind.

Verlof

Verlof kan alleen bij zeer dringende omstandigheden verleend worden. Aanvraagformulieren zijn bij de administratie te verkrijgen. Een verlofaanvraag dient ruim van te voren ingediend te worden. Vakantieverlof kan alleen verleend worden als de aanvraag voorzien is van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat u niet in een schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Gedurende de eerste twee weken van het schooljaar kan geen vakantieverlof toegestaan worden.