MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Spinaker is een orgaan dat volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is ingesteld.
De MR heeft een groot aantal taken en bevoegdheden die met de Wet- en Regelgeving te maken hebben. Op verschillende gebieden heeft de MR instemmingsrecht, op een aantal andere terreinen slechts adviesrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om de zaken, die aan de orde zijn, te bespreken.

Er is een Centrale MR en MR deelraden. Deze bestaan uit ouderleden en personeelsleden. De directeur van de school adviseert de MR maar heeft geen stemrecht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.

De volgende medewerkers van De Spinaker zijn lid van de Centrale Medezeggenschapsraad:

Centrale MR bezetting 2016-2017:

Linda Arentz(VSO)              voorzitter

Marcella Vermond (SO)        secretaris

Sieta Smit(VSO)                 personeel

Jeroen Zondervan(VSO)      personeel

Piet Bohnen(VSO)              personeel

Jan Meursz                       ouder

Evanlien Kaptein                ouder

 

Centrale MR vergaderingen:

 

 

Dinsdag 20 september 2016

 

Dinsdag 1 november 2016

 

Dinsdag 6 december 2016

 

Dinsdag 14 februari 2017

 

Dinsdag 4 april 2017

 

Dinsdag 30 mei 2017

 

Dinsdag 20 juni 2017

 

 

 

Deelraad MR De Spinaker Kortenaerkade:
Hierin worden de Spinaker SO kliniek, De Spinaker SO Kortenaerkade en De Spinaker SO Wijdenes vertegenwoordigd.

De Deelraad MR bezetting 2016-2017:

Marcella Vermond (SO Regio)                  voorzitter

Marijke Dijkstra (SO kliniek)                    secretaris

Jan Meursz                                         ouder

Vacature ouders:

Graag zien we dat nog meer ouders in een vertegenwoordigende rol meepraten en beslissen over het onderwijs van hun kind.

Op dit moment hebben we nog een vacature voor de oudergeleding.

Mocht u belangstelling hebben voor de MR en mee willen praten, dan kunt u zich bij de school opgeven.

De contactpersoon is: Marcella Vermond

U kunt haar bereiken onder het telefoonnummer van de school- locatie Alkmaar Kortenaerkade: 072-5411800

 

Deelraad MR vergaderingen

(avond)

 

Dinsdag 13 september 2016

Dinsdag 25 oktober 2016

 

Dinsdag 29 november 2016

Dinsdag 7 februari 2017

 

Dinsdag 28 maart 2017

 

Dinsdag 23 mei 2017

 

Dinsdag 13 juni 2017

 

 

 

5.6.1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In Alkmaar functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur Ronduit, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Een MR lid van De Spinaker bezoekt de vergaderingen van de GMR.

GMR- vergaderingen in schooljaar 2016-2017:

GMR  vergaderingen

 

 

 

Maandag 26 september 2016

Dinsdag 8 november 2016

Woensdag 15  december 2016

Dinsdag 28 februari 2017(reserve)

Donderdag 13 april 2017

 

Maandag 12 juni 2017