SOR-3 juf Joyce

Op dinsdag staat regelmatig juf René van Thienen voor de klas samen met onderwijsondersteuner Mascha Groot.